AquaMaster

Popis

AquaMaster

V štandardnom zapojení s primárnym okruhom typu zemný plošný kolektor alebo zemné hĺbkové vrty. Náročná inštalácia primárneho okruhu za vyššiu cenu. Pre zemný plošný kolektor je potrebná určitá plocha závislá od výkonu TČ. Výhodou je stabilný výkon nezávislý na zmene okolitej teploty.

Ako teplonosné médium je v primárnom okruhu soľanka. Podmienkou použitia zemného plošného kolektora je dostatočná disponibilná plocha (záhrada a pod.).  Pre hĺbkový vrt je potrebné poznať zemné podložie. Nie každé je vhodné a má dostatočnú tepelnú kapacitu.

Zaradenie
Zem-voda