Ako si vybrať tepelné čerpadlo?

Ako funguje tepelné čerpadlo?


Tepelné čerpadlá využívajú tzv. nízkopoetenciálne teplo zo vzduchu, zeme(naakumulované teplo zo slnečného žiarenia) alebo z vody(zo spodnej vody pomocou vrtou). Následne sa toto teplo vynesie na vyššiu teplotnú úroveň pomocou carnotového cyklu. Pri použití 1 kWh energie na pohon kompresora, možno získať 2-5 -násobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie. Investícia do tepleného čerpadla sa pri náhrade vykurovania elektrinou vráti už do 5 rokov.

Z čoho sa tepelné čerpadlo skladá?

Primárnu časť tepelného čerpadla tvorí buď:

  • ventilátor s výmenníkom pre TČ vzduch voda, alebo
  • prívodné potrubie od vrtov, ponorné čerpadlo do vrtu, vsakovací vrt a primárny výmenník pre TČ voda-voda, alebo
  • obehové čerpadlo pre zemný plošný kolektor alebo hlbkové vrty a primárny výmenník pre TČ zem-voda.

Tento primárny výmenník sa tiež nazýva výparník. Na sekundárnej strane primárneho výmenníka je chladiaci okruh s chladivom (trojzložkova zmes), kde vplyvom veľkých prietokov teplonosných medií (voda, vzduch, soľanka) nízkopoetenciálne teplo z prostredia zvyšuje teplotu chladiva a prechádza čiastočne do pár. V kompresore kvapalná zložka chladiva stláčaním (kompresia) prechádza do pár s vysokou teplotou a vysokým tlakom. Tieto pary odovzdávajú teplo v sekundárnom výmenníku (nazýva sa kondenzátor) vykurovacej vode a tá vykurovacím systémom (podlahovka, radiátory) vykuruje objekt.

Na ďalšej ceste čiastočne ochladeného chladiva chladiacim okruhom vplyvom elektronického expanzného ventilu (otvorením) poklesne tlak a pary sa skvapalnia a môže začať nový cyklus.

Pre koho sú tepelné čerpadlá určené?

Tepelné čerpadlá sú vhodné pre novostavby rodinných domov, ale aj rekonštrukcie rodinných domov, pre chaty a rekreačné objekty, obytné domy, priemyselné objekty, polyfunkčné objekty, administratívne objekty.

Aké tepelné čerpadlo si vybrať?

Tepelné čerpadlo voda – voda

Tepelné Čerpadlo Master Therm - ABTherm.sk
Tepelné čerpadlo MasterTherm Aqua Master

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je spodná voda, ktorá má teplotu min 10 st.C a viac. Pre inštaláciu sú potrebné 2 vrty – čerpací a vsakovací (studne, nie hĺbkové vrty) a vodonosné zemné podložie. Podmienkou je tiež dostatok spodnej vody pre čerpací vrt.
Tepelné čerpadlá voda-voda sú výhodné pre rekonštrukcie s pôvodným vykurovacím systémom – radiátory a taktiež pre väčšie tepelné výkony potrebné pre vykurovanie hál a priemyselných objektov.
Tepelné čerpadlá voda-voda sú najúčinnejšie systémy na trhu.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Tepelné čerpadlo Vzduch-Voda AB Therm
Tepelné čerpadlo Master Therm Easy Master

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je vzduch. Výhodou je nenáročná inštalácia, pričom väčšie výkony je možne zapájať do kaskády.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda je dobrým štandartom. Výhodou tepelných čerpadiel Master Therm je navyše vyššia účinnosť oproti konkurencií. Ďaľšou nezanedbateľnou výhodou je, že zaberajú len minimálne miesto v technickej miestnosti.

Tepelné čerpadlo zem – voda

Tepelné čerpadlo Zem-Voda Aqua Master Inverter Combi
Aqua Master Inverter Combi

Zdrojom nízkopotenciálneho tepla je zemské teplo naakumulované mimo vykurovaciu sezónu v zemnom podloží od slnečného žiarenia. Tepelné čerpadlá zem – voda sú spoľahlivým zdrojom tepla, pričom ich štandardná účinnosť je porovnateľná s tepelnými čerpadlami vzduch-voda.
Nevýhodou je potreba väčšej plochy pozemku pre primárny okruh, alebo dva hĺbkové vrty. Ďaľšou nevýhodou je vyššia obstarávacia cena.

Vyznať sa v jednotlivých typoch tepelných čerpadiel a vybrať si to správne nie je jednoduché. Preto je pre nás štandardom pomôcť zákazníkom s výberom tepelného čerpadla presne pre potreby svojej stavby aj vzhľadom na možnosti inštalácie.
Neváhajte nás osloviť aj prostredníctvom dopytového formulára. Radi Vám poradíme.